Koncerty

Pavla Burdková a sbor Collegium Cantorum
Majáles Brno Hukvaldy Soláň
Luděk Pokluda a Reminor
Isarno U Šošona Café Práh U Šošona
Ostatní kapely
Colours of Ostrava 2017 Lenka Filipová Porta Brno
Karel Gott Brno Elán Brno Tarja Třinec Bryan Adams Brno